O nás

Naším primárnym cieľom je poskytovanie komplexného riešenia pre leasingové spoločnosti.

LeasIt

Hlavnou náplňou firmy je vývoj leasingového software a to už od roku 1992. Informačný systém LeasIt je komplexný nástroj na vedenie agendy leasingovej spoločnosti.

Navision

Komplexný integrovaný podnikový systém použiteľný na všetkých úrovniach. Jeho najväčšou výhodou je neporaziteľná pružnost a flexibilita.

Web design

Naša firma aj v prípade Web dizajnu poskytuje výkonné, moderné a komplexné riešenie na základe flexibilnej Website vývojarskej all-in-one platformy Kentico CMS.

Leasit

Leasit je all-in-one informačný systém, ktorý pokrýva kompletnú správu leasingového systému od ponuky až po ukončenie zmluvy. Umožňuje uzatváranie zmlúv na ľubovoľnom mieste pri minimálnych nákladoch na prevádzku, centralizovanú správu zmlúv, ale aj prepojenie / integráciu s finančným systémom EDMS

Obchodný modul

Najproduktívnejším oddelením leasingovej spoločnosti je obchodné oddelenie. Tu sa varia všetky obchody, na základe ich úspešnosti leasingová spoločnosť ďalej rastie. Obchodný modul prinesie obchodníkom a produktovým manažérom nový vietor do plachiet aby sa mohli rozbehnúť závratnou rýchlosťou vpred. Obchodný modul pre Vás prináša samostatný nástroj schopný prevádzky aj mimo centrálnej databázy, použiteľný aj na vzdialených miestach (obch. zastúpenia, zmluvní partneri, predajcovia, ...).

Správa leasingových zmlúv

Čím viac je produktívne obchodné oddelenie, o to komplexnejší súbor nástrojov potrebuje leasingová spoločnosť na správu aktivovaných leasingových zmlúv a predmetov leasingu. Aby nenarastala administratíva musia byť optimálne zorganizované všetky úkony a činnosti vykonávané s leasingovou zmluvou. Každý manažér potrebuje aktuálne informácie v každom okamihu o stave leasingovej zmluvy, ktorá je v evidencii, a hlavne rýchle a spoľahlivé vyhľadávanie informácií o stave leasingovej zmluvy.

Prístupové práva

Pre každého používateľa je možné vytvoriť unikátny účet, vytvárať skupiny, operátorov a strediská, následne do nich zaradiť používateľov. Pre operátora alebo skupinu je možné definovať prístupové práva k modulom, úkonom a tlačivám.

Prínosy modulu Správa LZ

  • Komplexný prehľad všetkých informácií o zmluve z jedného miesta
  • Rýchly a spoľahlivý prístup k informáciám
  • Optimálna organizácia štandardných aj neštandardných operácií
  • Štandardná aplikácia
  • Integrované vývojové prostredie
  • Prídavné aplikácie
  • Zákaznícke úpravy
  • Komplexné riešenie
  • Internacionalita
  • Budúcnosť
Navision

Štandardná aplikácia

Štandardná Navision aplikácia pokrýva najviac používané firemné agendy. Je modulárna a rozsiahlym spôsobom parametrizovateľná. Jej výhodou je vysoká funkčnosť a prepracovanosť, jednoduchá implementácia a nízká cena. Tento základ pozostáva zo šiestich modulov : účtovníctvo, zákazníci, dodávatelia, tovar, zdroje a projekty, ktoré vám umožnia vedenie podvojného účtovníctva, vedenie zákazníkov a dodávateľov, správu skladu, vedenie obchodnej činnosti a sledovanie dlhodobých firemných aktivít. Dáta v systéme sú vám kedykoľvek on-line k dispozícii a je len na vás, akým spôsobom ich budete zobrazovať, vyhodnocovať a spracovávať. Navision disponuje mocnými nástrojmi pre triedenie a hľadanie podľa zadaných kritérií, generovanie analytických súčtov v počítaných poliach, hľadanie súvislostí medzi účtovnými udalosťmi a najrôznejšími štatistikami a prehľady.

Prídavné aplikácie

Pre zvláštne úlohy a špecifické požiadavky jednotlivých priemyseľných odvetví existuje široká a neustále sa rozširujúca ponuka prídavných aplikácií. Jedná sa napríklad o aplikácie typu Výroba, Doprava a špedícia, Marketing, Veľkoobchod, Maloobchod, Pokladničné systémy, Správca predajných cyklov, Správca kampaní, Mzdy a personalistika, Majetok a odpisy, Pokladňa, Revízia účtov, Leasing, Colné sklady, Elektronický kontakt s bankou atď. V systéme Navision sa tak koncentrujú skúsenosti z viac než 28.000 inštalácií z celého sveta. Takmer akákoľvek funkčnosť už bola napísaná. A práve tento fakt robí z Navision komplexný systém.

Zákaznícke úpravy

Vďaka integrovanému vývojovému prostrediu je možné funkčnosť systému prispôsobiť presne požiadavkám vašej firmy. Keď vám nebude stačiť parametrizácia štandardnej aplikácie, či použitie prídavných aplikácií, je ešte vždy možné isť cestou vlastných zákazníckych úprav a vlastného vývoja.

Komplexné riešenie

Funkčnosť vášho Navision riešenia bude vždy tak komplexná, ako potrebujete. Navision je ako stavebnica a len na vás záleží, ktoré časti si vyberiete. Navision je plne integrovateľný do vašich podnikových štruktúr. Po technickej stránke je schopný pracovať na všetkých dnešných štandardných operačných systémoch a sietiach. Po stránke konektivity s inými systémami ponúka Navision celý rad možností pre prenos či zdielanie dát na najrôznejších úrovniach vrátane ODBC. Prenos dát z Navision napríklad do kancelárskych aplikácií je vďaka tomu hračkou. Ovládanie systému Navision je jednoduché a rýchlo si osvojiteľné. Metodiku práce je možné až do najmenších detailov prispôsobiť firemným zvyklostiam. Vďaka nástrojom a funkciám, ktorými Navision disponuje, dostanete vždy presne tie informácie, ktoré ste chceli poznať.

Internacionalita

Systém Navision je riešenie s medzinárodným dosahom. Použité mechanizmy vám umožnia realizovat vaše aktivity v medzinárodnom merítku bez ohľadu na jazykové, menové či legislativne bariéry. Navision je v súčasnosti plne lokalizovaný v 18 krajinách sveta. Celosvetová sieť autorizovaných Navision predajcov garantuje, že profesionálne služby sú vám vždy nablízku. Navision nepozná hranice.

Budúcnosť

Navision riešenie má dva aspekty. Štandardná aplikácia stelesňuje nové trendy a globálne požiadavky z celého sveta. V zákazníckych úpravách sa naopak odrážajú špecifické potreby konkrétneho užívateľa. Obe tieto oblasti se neustále vyvíjajú a rastú. A práve neustály vývoj a rast je zásadným požiadavkom dnešného obchodného sveta. S Navision máte zaručené, že váš systém bude vždy plne, bez zbytkov, odpovedať vašim potrebám a to dnes, aj v budúcnosti. Navision porastie s vami.

Kontakt

NCC a. s.
Mýtna 15
811 07 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 31359736
DIČ: 2020296102
IČ DPH: SK2020296102
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I.,
Vložka č. 4964/B
Číslo účtu: 4000687218/3100

tel.: (+421 2) 4444 2385 , 4444 2386
e-mail: info@ncc.sk
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text